دبستان دخترانه

به صفحه اختصاصی دبستان پسرانه خوش آمدید

تربیت محور

نتیجه عملی و خروجی مدارس تربیت محور و اخلاق مدار، غالباً دانش آموزان برتر علمی و ادبی است. در مدارس ادبستان، بسته ای از برنامه های آموزشی، تربیتی، ورزشی و فوق برنامه ای برای دانش آموزان برنامه ریزی شده است که همه این برنامه ها، با هم برای کادر مدرسه مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است.

تربیت محور

نتیجه عملی و خروجی مدارس تربیت محور و اخلاق مدار، غالباً دانش آموزان برتر علمی و ادبی است. در مدارس ادبستان، بسته ای از برنامه های آموزشی، تربیتی، ورزشی و فوق برنامه ای برای دانش آموزان برنامه ریزی شده است که همه این برنامه ها، با هم برای کادر مدرسه مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است.

تربیت محور

نتیجه عملی و خروجی مدارس تربیت محور و اخلاق مدار، غالباً دانش آموزان برتر علمی و ادبی است. در مدارس ادبستان، بسته ای از برنامه های آموزشی، تربیتی، ورزشی و فوق برنامه ای برای دانش آموزان برنامه ریزی شده است که همه این برنامه ها، با هم برای کادر مدرسه مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است.

تربیت محور

نتیجه عملی و خروجی مدارس تربیت محور و اخلاق مدار، غالباً دانش آموزان برتر علمی و ادبی است. در مدارس ادبستان، بسته ای از برنامه های آموزشی، تربیتی، ورزشی و فوق برنامه ای برای دانش آموزان برنامه ریزی شده است که همه این برنامه ها، با هم برای کادر مدرسه مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است.

آخرین اخبار

دانش آموزان امروز اندیشمندان فردا

آذر 5, 1399

💢❄️✨🌼🍃🌺🍃🌼🍃🌺🍃 ❄️🔆🌙💦💢 ✨🌙🌼 🌼💦 🍃💢 🌺 🍃 #دانش_آموزان_امروز_اندیشمندان_فردا 🔸تلفیق #هنر و #علوم 💠دانش آموزان کلاس سوم شهید شهریاری…

خلاقیت اعداد

آبان 28, 1399

💢❄️✨🌼🍃🌺🍃🌼🍃🌺🍃 ❄️🔆🌙💦💢 ✨🌙🌼 🌼💦 🍃💢 🍃 #دانش_آموزان_امروز_اندیشمندان_فردا #تلفیق👇 #ریاضی_خلاقیت #دست_ورزی #مهارت_برش_زدن #کار_با_قیچی 🔸دانش آموزان کلاس اول نشاط برای…

تدریس عملی

آبان 26, 1399

💢❄️✨🌼🍃🌺🍃🌼🍃🌺🍃 ❄️🔆🌙💦💢 ✨🌙🌼 🌼💦 🍃💢 🌺 🍃 #دانش_آموزان_امروز_اندیشمندان_فردا 🔸 تدریس عملی دانش آموزان کلاس سوم شهید اقدامی جهت…