مادرانه

مجموعه آموزشی تربیتی ادبستان

پوستر ویژگی‌های دوران ادب

#مادرانه

👈🏻 اگر بچه ها از تلویزیون یك رژه نظامی را ببینند حتماً لذت میبرند. اصلاً یكی از مشاغلی كه بچه ها از ابتدا دوست دارند به سمت آن بروند، پلیس بودن است. چون نظم آن را دوست دارند. بچه ها از یله و رها بودن لذت نمیبرند. با نشان دادن رژه نظامی میتوانیم شكوه ادب را به فرزندان خود منتقل

كنیم. بعد از آن بگوییم كه نماز خواندن مقابل خداوند رعایت ادب است.

 

#استاد_پناهیان
#تربیت_فرزند
#ادبستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.