تدریس درس علوم

مجموعه تربیتی آموزشی ادبستان

تدریس درس علوم

#علوم تجربی_امروز_آقای بوعذار

موضوع درس امروز : فلزها و نافلزها

 پایه هفتم

دبیرستان شهید قاسم سلیمانی